Km. 0

km0_1

Del camp a casa

Goldenexport ofereix a tots els distribuïdors de fruita propers la possibilitat d’adquirir un producte amb la proximitat com a segell distintiu. Amb aquesta iniciativa volem que el client final vegi reflectit en el producte el valor afegit que l’hi hem atorgat en el procés de producció.

Aquesta nova forma de cooperació entre productor i distribuïdor local també permet la reducció d’actors intermediaris i, per tant, la disminució de costos econòmics i ambientals relacionats amb el transport i la mobilitat. El model de producció de proximitat ens permet detectar les necessitats i preferències del client i com a conseqüència poder-li oferir una fruita en línia a la seva demanda. Alhora, ens serveix potenciar les varietats locals i els mètodes de producció tradicionals. Per a nosaltres, la producció per al consum de proximitat ens permet preservar la nostra identitat i contribuir a la pervivència del territori, defensant els valors agrícoles i tradicionals.

Millorant el medi ambient

La fruita de proximitat contribueix a millorar el medi ambient i a frenar el canvi climàtic. La curta distància entre l’inici del procés de producció i el client final redueix l’emissió de gasos contaminants en el transport de la mercaderia. També suposa una reducció notable en despesa d’embalatges plàstics. Gràcies a la cultura de la fruita de proximitat, potenciem l’agricultura local i tradicional, plenament integrada en l’entorn natural i sense retorn negatiu en el medi ambient’’.

Potenciant la producció local

La filosofia del producte de proximitat també ens ajuda a recolzar la producció pròpia i dels productors de la zona que col·laboren amb nosaltres. Aquest nou enfoc en la distribució ens permet aportar valor afegit a un producte de màxima qualitat: la fruita de Lleida, feta pels agricultors que formen part del nostre projecte des de fa molts anys. Uns agricultors dels quals sabem com treballen i podem garantir que cultiven uns fruits de màxima qualitat i que practiquen una agricultura respectuosa amb el medi ambient. A més, la fruita de proximitat potencia el producte de temporada. Consumir els fruits en la seva estacionalitat ens permet estalviar costos de producció i reduir la despesa energètica.

Produint al gust del client

La fruita de proximitat i de temporada ens permet gaudir del moment òptim de maduresa, amb el gust idoni i la textura perfecta. Els clients cada cop som més exigents i estem més informats. El sector fructícola ha desatès, durant molts anys, el client final. El resultat ha estat una desafecció envers la fruita amb el conseqüent descens en el consum. La filosofia del producte del territori intenta canviar aquestes tendències. No només garanteix una fruita en el seu punt òptim de sabor, sinó que assegura un producte amb el seu valor nutricional en el moment més àlgid i amb les propietats organolèptiques intactes.

km0km0_3